Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/807
Title: The impact of COVID-19 and quarantine restrictions on tourism industry of Ukraine
Other Titles: Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на туристичну галузь України
Authors: Bagrii, Konon
Luchyk, Svitlana
Keywords: pandemic
пандемія
COVID-19
КОВІД-19
tourism industry
туристична індустрія
quarantine restrictions
карантинні обмеження
business
бізнес
tourism sector
туристичний сектор
domestic tourism
внутрішній туризм
Issue Date: 2021
Publisher: Іnternational symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 8thEdition „Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives”. ARTIFEX. Bucharest. Romania. 2021. p. 182-192
Abstract: Tourism is one of the most affected sectors of global economy due to the spread of the COVID-19 pandemic. The introduction of strict quarantine restrictions on visiting destinations has led to a sharp decline in demand for tourism and travel-related services, by having respectively identified the general negative trends in the development of domestic and international tourism. Significant restrictions on business infrastructure functioning in the market of tourism services – entertainment and recreation, public transportation (including international traffic), hospitality and restaurant businesses have affected the dynamics in performance indicators of tourism industry entities by causing great losses. Research on the ways to restore the functioning of tourism industry during the COVID-19 pandemic and after removal of strict quarantine restrictions, as well as looking for the ways out of a systematic crisis, substantiation of mechanisms for regulating tourism activities in new realities of the world community existence are of particular relevance. The study reveals the impact of the COVID-19 pandemic on the state of tourism business in Ukraine. The existing problems of tourism business development caused by the negative impact of quarantine restrictions are studied. Particular emphasis is placed on the consequences of the COVID-19 pandemic for tourism industry, its adaptation to new realities. The essence of pandemic impacts having not only obvious negative consequences for tourism, but also unexpected new opportunities is described. The factors hindering the development of tourism business in Ukraine are outlined. The main measures aimed at stabilization of tourism industry in Ukraine and at minimization of losses due to the COVID-19 pandemic are revealed according to the results of the study. Туризм – один із секторів глобальної економіки, що найбільш постраждали внаслідок поширення пандемії COVID-19. Запровадження жорстких карантинних обмежень на відвідування дестинацій обумовило різке скорочення попиту на характерні та супутні туристичні послуги, відповідно визначивши негативні тенденції у розвитку внутрішнього і міжнародного туризму загалом. Суттєві обмеження режиму функціонування підприємств інфраструктури ринку туристичних послуг – сфер розваг та відпочинку, громадського транспорту (у тому числі міжнародного сполучення), гостинності та ресторанної справи вплинули на динаміку показників результативності господарюючих суб’єктів туристичної діяльності, спричинивши значні обсяги збитку. Дослідження шляхів відновлення функціонування туристичної сфери в умовах пандемії COVID-19 і після зняття жорстких карантинних обмежень, а також пошук напрямів виходу із системної кризи, обґрунтування механізмів регулювання туристичної діяльності в нових реаліях існування світового співтовариства набувають особливої актуальності. У процесі дослідження нами застосована низка загальнонаукових і спеціальних методів. Задіяні методи теоретичного узагальнення із використанням елементів аналізу, синтезу, порівняння і систематизації. Інформаційною базою дослідження слугували офіційні матеріали Державної служби статистики України, звітно-аналітична інформація вітчизняних і міжнародних організацій; наукові праці вітчизняних авторів, у яких висвітлено фундаментальні положення щодо розвитку туристичної сфери, електронні ресурси, представлені в мережі Інтернет; результати власних досліджень. У дослідженні розкрито вплив пандемії COVID-19 на стан туристичного бізнесу в Україні. Досліджено існуючі проблеми розвитку туристичного бізнесу, зумовлені негативним впливом карантинних обмежень. Акцентовано увагу на наслідках пандемії COVID-19 для туристичної галузі, її адаптації до нових реалій. Описано сутність результатів пандемії, що несуть для туризму не лише очевидні негативні наслідки, а й несподівані нові можливості. Окреслено чинники, які стримують розвиток туристичного бізнесу в Україні. За результатами дослідження розкриті основні заходи щодо стабілізації туристичної галузі України та мінімізації збитків внаслідок пандемії COVID-19.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/807
Appears in Collections:71.37.17 Політика у сфері туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9Лучик_Багрій.pdfОсновний текст269.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.