Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/737
Title: Виставково-ярмаркова діяльність західного регіону як рушійний фактор розвитку транскордонного співробітництва
Authors: Вдовічен, Анатолій Анатолійович
Вдовічена, Ольга Геннадіївна
Keywords: виставкова діяльність
маркетингові елементи
транскордонне співробітництво
прикордонний регіон
Issue Date: 2010
Publisher: Наукові записки Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: збірник наукових праць. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – [Випуск 1]. – С. 20-29. – 312с.
Abstract: Особливістю даного дослідження є визначення та аналіз основних маркетингових елементів, які мають важливе значення для досягнення високих результатів розвитку виставково-ярмаркової діяльності підприємств, а також дослідження проблемних питань щодо розвитку і функціонування виставкового бізнесу в Україні та прикордонних регіонах. Для досягнення вищезазначеного ми дослідили значення виставково-ярмаркової діяльності для соціально-економічного розвитку прикордонних територій, визначили особливості функціонування даного виду діяльності на макро- та мікроекономічному рівнях, проаналізували основні проблеми розвитку виставкового бізнесу в Україні загалом та у західному регіоні зокрема, а також запропонували практичні та перспективні шляхи розвитку транскордонного співробітництва у сфері виставково-ярмаркової діяльності.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/737
Appears in Collections:23.01.14 Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdfОсновний текст250.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.