Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/624
Title: Проблеми управління витратами регіону на соціальні потреби
Other Titles: Problems of managing the region's social spending
Authors: Багрій, Конон Леонідович
Максимюк, Ольга Іванівна
Keywords: витрати
costs
управління
management
планування
planning
економіко-математичні моделі
economic and mathematical models
соціальний розвиток
social development
ресурси
resources
Issue Date: 2006
Publisher: Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці, 2006. Вип. IV. С.99-102
Abstract: У статті досліджуються проблеми управління витратами регіону на соціальні потреби. Запропоновано комплекс економіко-математичних моделей планування соціальних витрат регіону, що відображають відповідні аспекти. Розглянуті завдання, щодо оптимальних пропорцій між витратами з пріоритетних напрямків соціального розвитку і ресурсними можливостями регіону. The article examines the problems of managing the region's social spending. A set of economic and mathematical models of planning social expenditures in the region, reflecting the relevant aspects, is proposed. The tasks concerning the optimal proportions between the expenditures from the priority directions of social development and the resource possibilities of the region are considered.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/624
Appears in Collections:06.61.33 Регіональна економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95Багрій.pdfОсновний текст98.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.