Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/324
Title: Creating a Favorable Emotional Climate and Stimulating Learning Motivation with the Help of Warming-up Activities S
Other Titles: Створення сприятливого емоційного клімату і стимулювання мотивації до навчання на етапі введення студентів в іншомовну атмосферу
Authors: Hildebrant, Kateryna
Moroz, Alina
Keywords: warming-up activities
завдання для розігріву
word games
лексичні ігри
question game
гра-питання
memory box
скарбниця знань
spelling match
змагання з правопису
missing particles
пропущені частини
substitution
заміщення
Issue Date: 2015
Publisher: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» 23 жовтня 2015 року, м. Харків. С. 33 – 36.
Abstract: The article investigates the warming-up activities that can be used in class on a daily basis and represent an attention-grabbing communicative way to introduce students to the topic, make them involved, intensify their learning activity, revise previously learned difficult vocabulary or grammatical structures. Some of the most interesting warming-ups that can be used for different level students are described: word game, question game, memory box, spelling match, describe the word to a partner, fake words, tests for fellow students, etc. It is stressed that using motivating warming-ups can easily make the students concentrated on the learning task, improves their cognitive and communicative skills, and helps to break the ice at the very beginning which can make them stay involved, busy and occupied till the end of the class. У статті досліджуються завдання для введення студентів в іншомовне середовище, які можна використовувати на заняттях з іноземної мови на щоденній основі та які представляють комунікативний спосіб привернути увагу студентів, допомагають познайомити їх з темою заняття, залучити їх в іншомовне середовище, активізувати навчальну діяльність, повторити раніше засвоєну складну лексику чи граматичні конструкції. Описуються деякі найцікавіші розминки, які можна використати для студентів різного рівня знянь: лексична гра, гра-питання, скарбниця пам’яті, орфографічний матч, пояснення слова партнеру, підробка слів, тести для однокурсників тощо. Підкреслюється, що використання мотивуючих мовних розминок може легко змусити студентів зосередитися на навчальному завданні, покращити їхні когнітивні та комунікативні навички, а також допоможе підтримувати їх зайнятість, уважність та залученість у навчальний процес протягом усього заняття.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/324
Appears in Collections:16.01.45 Викладання мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hildebr_moroz.pdfОсновний текст742.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.