Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/322
Title: English for Specific Purposes in Up-to-date Conditions
Other Titles: Англійська мова за професійним спрямуванням в сучасних умовах
Authors: Hildebrant, Kateryna
Keywords: foreign language competence
іншомовна компетентність
English for Specific Purposes (ESP)
Англійська мова професійного спрямування (АМПС)
cross-border cooperation
транскордонне співробітництво
EF English Proficiency Index
індекс рівня володіння англійською мовою
Issue Date: 2020
Publisher: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону» , Чернівці, 2020. С. 182-184
Abstract: The article focuses on the importance of foreign language competence development as the formation of practical skills of oral and written communication, listening, understanding and reading; as well as the ability to apply these skills to solve communicative tasks for professional purposes. It is stressed that competent and foreign language fluent professionals are currently in great need at the economic market of the country, especially in a border region, as cross-border cooperation has recently become an increasingly significant factor in creating a stimulating business environment. The EF English Proficiency Index of 2019 shows moderate proficiency level of Ukrainians, which constitutes a challenge for miscellaneous scientists to enhance the English proficiency level of all the graduates of Ukrainian higher educational establishments. У статті зосереджено увагу на важливості розвитку іншомовної компетентності як формування практичних навичок усного та письмового спілкування, слухання, розуміння та читання; а також вміння застосовувати ці навички для вирішення комунікативних завдань у професійних ситуаціях. Підкреслюється, що компетентні та володіючі іноземними мовами фахівці зараз дуже потрібні на економічному ринку країни, особливо в прикордонному регіоні, оскільки транскордонна співпраця останнім часом стає все більш значним фактором у створенні стимулюючого бізнес-середовища. Індекс володіння англійською мовою EF за 2019 рік показує помірний рівень володіння англійською мовою українцями, що становить виклик для різних науковців щодо пошуку способів та методів підвищення рівня володіння англійською мовою у всіх випускників українських вищих навчальних закладів.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/322
Appears in Collections:16.31.01 Загальні проблеми прикладного мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hildebrant_mark.pdfОсновний текст4.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.