Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1381
Title: Бренд-менеджмент
Authors: Вдовічен, Анатолій Анатолійович
Вдовічена, Ольга Геннадіївна
Keywords: бренд-менеджмент
класифікація брендів
функції
правові основи формування бренд-менеджменту
архітектура
портфелі брендів
система управління
розробка практичної структури брендів
торговельна марка
фінансове забезпечення
Issue Date: 2019
Publisher: Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г., Бренд-менеджмент : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. 230 с.
Abstract: У навчальному посібнику викладені теоретично-методичні і практичні основи бренд-менеджменту. Розкриваються основні поняття, висвітлюються історичні етапи і концепції розвитку бренд-менеджменту, принципи, завдання, функції і сфери його використання вітчизняними та зарубіжними компаніями. На початку кожної теми наведено план та основні терміни і поняття, потім викладено навчальний матеріал, який необхідно засвоїти студентам для подальшої роботи. Запропонований навчальний посібник зручний та доступний у користуванні, дозволить студентам самостійно опановувати матеріал та працювати над його закріпленням, що позитивно вплине на результати навчання. Навчальний посібник рекомендований для студентів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальностей 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент» денної, заочної та заочної зі скороченим строком форм навчання.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1381
Appears in Collections:82 Організація і управління (підручники / посібники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
163.pdfОсновний текст5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.