Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1372
Title: Аналіз динаміки курсів іноземної валюти в Україні з урахуванням факторів сезонності та попиту на облігації внутрішніх державних позик (понад 5–10 років)
Other Titles: Analysis of the Dynamics of Foreign Currency Exchange Rates in Ukraine Including Seasonality Factors and Demand for Domestic Government Loans Bonds (Over 5-10 Years)
Authors: Рошило, Віолетта Іванівна
Keywords: eкономіка України
Ukrainian economy
курси валют
currency exchange rates
сезонність
seasonality
ринок облігацій
bond market
фінанси
finance
Issue Date: 2021
Publisher: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2021. Том 8. №4. С. 88–99.
Abstract: Актуальність наукової статті полягає в обґрунтуванні важливості ролі валютних курсів для надійного функціонування економіки країни. Метою статті є аналіз динаміки курсів іноземної валюти, переважно долара та євро, в Україні з урахуванням факторів сезонності та попиту на державні облігації. Основними методами, використаними в роботі, є статистичні та емпіричні методи дослідження, зокрема моделювання. Визначено, що в Україні особливо важливу роль відіграє експорт сировини, переважно сталі, та різноманітних сільськогосподарських культур, таких як пшениця, кукурудза, соняшникова олія, соя тощо. З’ясовано, що зазначені коливання експорту є однією з причин сезонності валюти, але не єдиною чи основною причиною. Оскільки на обмінний курс сильно впливають ціни на нафту, газ та інші енергоносії, які потребуються постійно, особливо в опалювальний сезон. Також проаналізовано курс гривні за останні п’ять років у контексті Національного банку України. Виявлено, що попит на облігації державних позик є одним із найважливіших факторів при врахуванні курсів іноземних валют в Україні. Щоб зробити моделі більш правдоподібними та зменшити вплив інших факторів на визначення сезонності валюти з певними валютними парами: з доларом, євро, йеною, злотим та рублем, використано дані за останні кілька років, які є меншими хибними під впливом зовнішніх факторів. Підтверджено, що успішна торговельна політика є ключовим джерелом валютної стабілізації в Україні. The relevance of the scientific article lies in the need to substantiate the importance of the role of currency exchange rates for the robust functioning of the country’s economy. The purpose of the article is to analyse the dynamics of foreign currency exchange rates, mainly the dollar, and the euro, in Ukraine, taking into account factors of seasonality and demand for government bonds. The main methods used in the paper are statistical empirical research methods, in particular modelling. It was determined that the export of raw materials, mainly steel, and various agricultural crops such as wheat, corn, sunflower oil, soybeans, etc., plays a particularly important role in Ukraine. It was found out that the mentioned fluctuations in export are one of the reasons for the currency seasonality, but not the only one or the main reason, as the exchange rate is strongly influenced by oil, gas, and other energy resources prices, which the country needs constantly, especially during the heating season. The exchange rate of the hryvnia over the last five years within the context of the National Bank of Ukraine has also been analysed. It was found that the demand for government loans bonds is one of the most important factors in considering the foreign currencies exchange rates in Ukraine. To make models more plausible and to reduce the influence of other factors in determining seasonality of the currency with certain currency pairs with the dollar, euro, yen, zloty, and ruble, the data for the last several years has been used, which are less likely to be distorted by the influence of external factors. It has been confirmed that a successful trade policy is a key source of currency stabilisation in Ukraine.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1372
Appears in Collections:06.73.45 Грошовий обіг. Інфляція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientific Bulletin of MSU. Series Economics_2021_Vol. 8, No. 4_88-99.pdfОсновний текст2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.