Рошило Віолетта Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: У 2000 році закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра економіки.


Трудова діяльність:

2000 - 2005 роки – асистент кафедри обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2006 року – доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.02.2017 року – доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.07.2020 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Формування амортизаційної політики підприємства». Дисертація захищена у 2004 році.


Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Рошило В.І. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: монографія / кол. авт.; відп. ред. П.О. Нікіфоров, М. В. Черватюк. Чернівці: Місто, 2014. 208 с.

2. Рошило В.І. Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону: монографія / кол. авт.; відп. ред. Д. А. Ковалевич. Чернівці: ПВКФ Технодрук, 2017. 208 с.

Підручники:

1. Рошило В.І. Фінанси у питаннях і відповідях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. Д. А. Ковалевич. Чернівці: Місто, 2014. 408 с.

2. Рошило В.І. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. О. В. Михайловської. Київ: КНТ, 2014. 386 с.

Статті:

1. Рошило В.І. Проблемні аспекти фінансування делегованих повноважень місцевих органів влади // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Наука й економіка. 2015. Випуск 1 (37). С. 37-42.

2. Рошило В.І. Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. II (58). С. 153-163.

3. Рошило В.І. Формування бюджетів об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи // Науковий журнал Луцького національного технічного університету. Економічний форум. 2016. №2. С. 295-300.

4. Рошило В.І. Особливості інновацій в банківській сфері України // Аналітично-інформаційний журнал «СХІД». 2016. № 2 (142). С. 15-21.

5. Рошило В.І. Напрями трансформації банківської системи України у контексті європейської інтеграції // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. I (61). С. 173-187.

6. Рошило В.І. Шляхи підвищення ефективності міжбюджетних відносин в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. Випуск 27. С.78–82. URL: file:///C:/Users/USER/Downloads/Nvkhdu_en_ 2017_27(3)__19%20(1).pdf

7. Рошило В.І. Доходи місцевих бюджетів як основа фінансового забезпечення місцевих органів влади // Електронне фахове видання Мукачівського державного університету. Економіка та суспільство. №9 (квітень). 2017. С. 1029-1035.

8. Roshilo V.I. The combined budgets of territorial communities in the conditions of financial decentralization // Economic Development and Cultural Change, No.4 (2), (July). Volume 65. The University of Chicago Press. 2017. Pages 1024-1035.

9. Рошило В.І. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. Випуск. №1-2 (44). С.133-136.

10. Рошило В.І. Формування місцевих бюджетів України в контексті ґендерно-орієнтованого бюджетування // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Випуск. №18. Частина 3. С.26-31.

11. Рошило В.І. Формування спроможних територіальних громад в контексті бюджетної децентралізації // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2018. Випуск 23. С. 531-536.

12. Рошило В.І. Напрямки посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах децентралізаційної реформи // Науково-виробничий журнал. «Бізнес-навігатор». 2019 р. Випуск №2 (51). С.135–139. URL:http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/51_2019/28.pdf

13. Рошило В.І. Гендерний аспект планування бюджетних програм на місцевому рівні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. I.(73). С. 161–173. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v1/17.pdf

14. Рошило В.І. Фінансова самодостатність об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Випуск 30. С.135–140. URL:http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/ 30_2020ua/28.pdf

15. Рошило В.І. Безпека банківського сектору України: сутність та методи визначення // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. №42. С.161–174. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive

16. Рошило В.І. Шляхи реформування системи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації бюджетної системи України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. I-IІ (77-78) С.170-182. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v1_2/14.pdf


Наукові інтереси: проблематика формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації.

Викладає дисципліни: «Фінансова безпека держави», «Ринок фінансових послуг», «Бюджетне планування та прогнозування», «Бюджетна система».

Життєве кредо: «Мудра людина не робитиме іншим того, чого вона не бажає, щоб зробили їй» (Конфуцій). Система Orphus