Табенська Юлія Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: У 2007 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси», отримавши диплом магістра з відзнакою.


Трудова діяльність:

З 2007 року – асистент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2010 року – старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2014 року – доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.02.2017 року – доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.07.2020 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Державний фінансовий контроль центральних органів виконавчої влади». Дисертація захищена у 2013 р.


Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Табенська Ю.В. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: монографія / кол. авт.; відп. ред. П.О. Нікіфоров, М. В. Черватюк. Чернівці: Місто, 2014. 208 с.

2. Табенська Ю.В. Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону: монографія / кол. авт.; відп. ред. Д. А. Ковалевич. Чернівці: ПВКФ Технодрук, 2017. 208 с.

Підручники:

1. Табенська Ю.В. Фінанси у питаннях і відповідях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. Д. А. Ковалевич. Чернівці: Місто, 2014. 408 с.

2. Табенська Ю.В. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. О. В. Михайловської. Київ: КНТ, 2014. 386 с.

Scopus або Web of Science:

1. Chornovol, A., Tabenska, J., Tomniuk, T., Prostebi, L. Public finance management system in modern conditions. Investment Management and Financial Innovations. 22 December 2020, Pages 402-410.

Статті:

1. Табенська Ю.В. Функціонування державного внутрішнього фінансового контролю митних органів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2015. Вип.11. Частина 5. С.112-116.

2. Табенська Ю.В. Напрями посилення результативності державного фінансового контролю центральних органів // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2015. Вип.12. С. 444-453.

3. Табенська Ю.В. Рахункова палата України як вищий орган незалежного зовнішнього контролю // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Випуск 10 (63). С. 121-124.

4. Табенська Ю.В. Державна аудиторська служба України як центральний орган державного фінансового контролю // ДВНЗ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. Випуск 22. С.187-190.

5. Табенська Ю.В. Стійкість та надійність фінансових установ в період системної нестабільності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 27. С. 148-152.

6. Табенська Ю.В. Державний фінансовий аудит як перспективна форма фінансового контролю // Вісник Мукачівського державного університету. Економіка та суспільство. 2018. Випуск №16. С. 818-821.

7. Табенська Ю.В. Іноземний капітал в банківському секторі України // Науковий журнал «Інтелект ХХІ». 2018. Випуск № 3. С. 126-128.

8. Табенська Ю.В. Реалії функціонування системи державного фінансового аудиту в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Випуск №І (73). С. 174-183.

9. Табенська Ю.В. Результативність контрольних заходів використання публічних фінансів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Випуск №ІІ (74). С. 159-168.

10. Табенська Ю.В. Повноваження державної аудиторської служби України в сфері публічних закупівель // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Випуск №ІІІ-IV (75-76). С. 229-237.

11. Чорновол А.О., Табенська Ю.В. Ефективність управлінських дій та рішень під час проведення державного фінансового аудиту місцевих бюджетів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Випуск № IV (80). С.

12. Вдовічен А., Чорновол А., Табенська Ю. Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. №1(135). С.90-101.


Наукові інтереси: дослідження проблематики у сфері державного фінансового контролю; розвитку банківської системи України; методологічних засад та технології здійснення банківських операцій.

Викладає дисципліни: «Державний фінансовий контроль», «Банківська система», «Фінансовий моніторинг», «Фінанси, гроші і кредит».

Життєве кредо: «Нічого не буває рано, нічого не буває пізно, все буває вчасно». Система Orphus