Ковалевич Дарія Адамівна

Кандидат економічних наук, доцент
Відмінник освіти, Заслужений вчитель України

Освіта: У 1986 році закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит».


Трудова діяльність:

Практичний стаж 1986-1988 роки (бухгалтер, головний бухгалтер).

1989-1993 роки – викладач Чернівецького фінансового технікуму.

1993-1997 роки – викладач Буковинського фінансово-економічного коледжу.

1997-2004 роки – викладач Чернівецького національного університету.

2004-2006 роки – доцент кафедри обліку та аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

2006-2014 роки – завідувач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З 01.09.2014 року – доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З 01.02.2017 року – доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва.

З 01.07.2020 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами». Дисертація захищена у 2004 р.


Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Ковалевич Д.А. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: монографія / кол. авт.; відп. ред. П.О. Нікіфоров, М.В. Черватюк. Чернівці: Місто, 2014. 208 с.

2. Ковалевич Д.А. Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону: монографія / кол. авт.; відп. ред. Д.А. Ковалевич. Чернівці: ПВКФ Технодрук, 2017. 208 с.

Підручники:

1. Ковалевич Д.А. Фінанси у питаннях і відповідях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. Д.А. Ковалевич. Чернівці: Місто, 2014. 408 с.

2. Ковалевич Д.А. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. О.В. Михайловської. Київ: КНТ, 2014. 386 с.

Scopus або Web of Science:

1. Roshylo V.I., Kovalevtch D.A., Gut L.V., Vensel V.T., Berdar M.M. Current Status and Development Prospects of the Financial Services Market in Ukraine. Journal of Advanced Reseach in Law and Economics, 2020. Volume XI, Issue 4(50).С. 1353–1366. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/index

Статті:

1. Ковалевич Д.А. Реформування соціального страхування / Д.А. Ковалевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. ІІ (58). С. 146-153.

2. Ковалевич Д.А. Казначейське обслуговування бюджетів в сучасних умовах // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Наука й економіка. 2015. Вип. 1(37). С.14-18.

3. Ковалевич Д.А. Кредитування як фундаментальна складова діяльності банків // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип.(60). С.139-145.

4. Ковалевич Д.А. Управління місцевими фінансами та роль бюджету в їх функціонуванні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. III-IV (63-64), С.264-269.

5. Ковалевич Д.А. Організація фінансового обліку в банках // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. Економіка та суспільство. 2017. Вип 9. С. 263-267.

6. Ковалевич Д.А. Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення // Луцький національний технічний університет. Науковий журнал Економічний форум. 2017. № 2. С.280 -285.

7. Ковалевич Д.А. Пріоритети розвитку соціального захисту населення в Україні // Economic Development and Cultural Change, No.4 (2). (July). Volume 65. The University of Chicago Press. 2017. Pages 1035-1045.

8. Ковалевич Д.А. Соціальний захист населення в Україні: суспільно-економічна необхідність та перспективи розвитку // Фаховий науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Міжнародний університет бізнесу і права. 2018. Випуск 1-2 (44). С. 107-110.

9. Ковалевич Д.А. Розвиток казначейського обслуговування бюджетів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2018. Випуск 29. С. 99-102.

10. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку системи охорони здоров’я // Фаховий науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Міжнародний університет бізнесу і права. Випуск. №2 (51). 2019 р. С.109-113.

11. Модернізація обліку та звітності в системі Казначейства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. І (73). С.140-150.

12. Ковалевич Д.А. Соціальний захист населення як важливий напрям соціальної політики держави // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Випуск 30. С.87–91. URL: http://www.visnyk-econom uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/18.pdf.

13. Ковалевич Д.А. Проблеми фонду соціального страхування в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. I-IІ (77-78) С. 149-159.


Наукові інтереси: вивчення проблематики в галузі фінансів, грошового обігу та кредиту.

Викладає дисципліни: «Казначейська система обслуговування бюджетів», «Соціальне страхування», «Управління державним боргом», «Фінансова політика держави».

Життєве кредо: «Навчаючи інших, навчайся сам». Система Orphus