Каспрук Антоніна Юріївна

Старший викладач

Освіта: В 2005 році закінчила з відзнакою Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси».

Трудова діяльність:

З 2000 року працює в ЧТЕІ КНТЕУ.

2005-2006 рр. – викладач-стажист кафедри фінансів.

2006-2014 рр. – асистент кафедри фінансів.

2015-2017 рр. – старший викладач кафедри фінансів.

З 1 лютого 2017 р. - старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва.


Кандидатська дисертація: Тема кандидатської дисертації:«Формування бюджетів розвитку територіальних громад».


Наукові праці за останні 5 років:
Монографії:

1. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки : монографія / авторський колектив за редакцією Нікіфорова П. О., Черватюк М. В. – ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці : «Місто», 2014. –208 с.

2. Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону: монографія / авторський колектив за ред. Д. А. Ковалевич. – Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2017. – 208 с.

Підручники:

1. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посібник (з грифом МОН України) / [Михайловська О. В., Ковалевич Д. А., Рошило В. І., Юрій С. М. та ін.]; За ред. д.е.н. О. В. Михайловськoї. – К.: КНТ, 2014. – 386 с. (особистий внесок – тема «Генезис і еволюція фінансів»).

2. Фінанси: у питаннях і відповідях : навч. посібник / за ред. Д. А. Ковалевич. – Чернівці : «Місто», 2014. – 408 с. (особистий внесок – тема «Генезис і еволюція фінансів», С.21-34).

Статті:

1. Каспрук А. Ю. Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів / А. Ю. Каспрук // Збірник наукових праць «Фінансова система України», Національний університет «Острозька академія». – 2012. – Вип. 19. - С. 27-30.

2. Каспрук А. Ю. Доходи місцевих бюджетів: проблеми забезпечення та резерви збільшення / А. Ю. Каспрук // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «Економічні науки. Сер.: Облік і фінанси». - 2012. - Вип. 9(2). - С. 60-70.

3. Каспрук А. Ю. Види форм приватного партнерства у фінансуванні бюджетних програм розвитку територіальних громад / А. Ю. Каспрук // Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури «Економічний простір».- 2013. - № 68. - С. 163-168.

4. Каспрук А. Ю. Видатки бюджету розвитку: економічна ефективність та результативність / А. Ю. Каспрук // Збірник наукових праць «Фінансова система України», Національний університет «Острозька академія». 2013. - Вип. 22. - С. 42-45.

5. Каспрук А. Ю. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні / А. Ю. Каспрук // Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов. – 2017. – Вып. 5 (13), ч. 6. – С. 134-138.

6. Каспрук А. Ю. Проблеми розміщення страхових резервів в Україні / А. Ю. Каспрук // Фаховий науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Випуск №3 (46).

7. Каспрук А. Ю. Страховий ринок України: проблеми та шляхи їх подолання / А. Ю. Каспрук, С. Ю. Падиніч // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. - №76. - С. 424-428.

8. Каспрук А. Ю. Тенденції розвитку страхування життя в Україні / А. Ю. Каспрук, О. П. Андрійчук // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. - №76. - С.420-423.

Наукові інтереси: проблематика фінансового забезпечення місцевих бюджетів та функціонування страхового ринку України.

Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент», «Фінанси страхових організацій», «Фінансовий ринок», «Місцеві фінанси».

Життєве кредо: «З посмішкою по життю».
Система Orphus