Гут Любов Василівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи
Кандидат економічних наук


ORCID ID

Життєве кредо:

«Кожен, хто перестає вчитися, старіє, – не важливо, в 20 або 80 років, – а будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найважливіше в житті – це зберегти мозок молодим.» Генрі Форд

Стаж роботи:

З 1981 року розпочала трудову діяльність старшим лаборантом кафедри економічних дисциплін Чернівецького філіалу Київського торговельно-економічного інституту.

З 1982 року – асистент кафедри економічних дисциплін Чернівецького філіалу Київського торговельно-економічного інституту : асистент. старший викладач, доцент кафедри економіки підприємництва.

З 2001 року по 2009 рік працювала заступником декана факультету економіки та менеджменту ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2010 по 2014 рік обіймала посаду завідувача кафедри економіки підприємства ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2015 року по вересень 2017 року обіймала посаду доцента кафедри економіки підприємства ЧТЕІ КНТЕУ.

З жовтня 2017 року – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва ЧТЕІ КНТЕУ.

З 01.07.2020 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів та банківської справи ЧТЕІ КНТЕУ.

e-mail: ljubowgut@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

Вища освіта:

Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Економіка торгівлі», кваліфікація економіст торгівлі.

1981 р. Диплом з відзнакою Г- ІІ № 0339434

Кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації «Формування та використання фонду оплати праці у роздрібній торгівлі»

26.12.1990 р. Диплом КД № 035938

Доцент кафедри економіки підприємства

28.09.1995 р. Атестат ДЦ АР №002248

Доктор філософії

22.05.2008 р. Диплом KD N 035938


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: управління системою якості освіти у вищій школі; дослідження у сфері оптимізації ресурсного потенціалу підприємств.

Викладає дисципліни: «Економіка готелів і ресторанів».


Інша професійна діяльність:

Член Координаційної ради СУЯ ЧТЕІ КНТЕУ


Хобі та захоплення: велоспорт, туризм.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Scopus:

 1. Roshylo V. I., Kovalevich D. A., Gut L. V., Vensel V. T., Berdar M. M. Current Status and Development Prospects of the Financial Services Market in Ukraine. Journal of Advanced Reseach in Law and Economics, 2020. Volume XI, Issue 4(50). С. 1353–1366. URL: https://journals.aserspublishing. eu/jarle/index

Статті:

 1. Гут Л.В. Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону // Молодий вчений. №12 (52) грудень, С.600-605
 2. Гут Л.В. Пошук напрямків зниження витрат на підприємствах зв’язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком») // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Херсон. 2018. Вип. 28. Частина 1.С.88-94
 3. Гут Л.В. Передумови обґрунтування доцільності формування кластерних утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського економічного району) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці. 2017. Вип ІУ. (68). С.168-183
 4. Гут Л.В. Особливості формування державної політики в деревообробній промисловості України // Глобалізаційні виклики розвитку національних економік: матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю КНТЕУ(Київ, 19-20 жовтня 2016 р.). Київ, 2016. С.48-49.
 5. Гут Л.В., Гиршкан Р.Р. Розвиток технології обслуговування і ефективного продажу VIP-клієнтам банківських продуктів // Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид. Мукачівського державного університету #19/2018
 6. Гут Л.В., Мотольська К. Аналіз проблем сучасного ціноутворення та шляхи підвищення його ефективності // . Економічний науково-фахове видання Класичного приватного університету «Приазовський вісник». Вип. №3(14). 2019
 7. Гут Л.В. Грошові потоки в системі управління підприємством: теоретико-практичний аспект // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці. 2020. Вип. I-ІІ (77-78). С. 259-269
 8. Гут Л.В. Удосконалення системи контролінгу витрат у антикризовому управлінні підприємством // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці. 2020.Вип. ІІ (79). С.128-139
 9. Гут Л.В., Рибак І.В. Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи підприємства // Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал ЛОГОС МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ. Вінниця. Випуск №9 (Cічень 2020) (0,22 д.а.)
 10. Гут Л.В. Оптимізація процесу управління витратами підприємств торгівлі в умовах кризи // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці. 2021. Вип. ІІ (82). С. 39-42 (0,9 д.а.)


Система Orphus